TOP

中秋节诗词选-关于中秋节的诗-节日诗词
繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【报错】 浏览:0次 【 分享到:

                    《中秋》            (唐)李朴

                  皓魄当空宝镜升,云间仙籁寂无声;

                  平分秋色一轮满,长伴云衢千里明;

                  狡兔空从弦外落,妖蟆休向眼前生;

                  灵槎拟约同携手,更待银河彻底清。


               《八月十五夜玩月》       (唐)刘禹锡

                    天将今夜月,一遍洗寰瀛。

                    暑退九霄净,秋澄万景清。

                    星辰让光彩,风露发晶英。

                    能变人间世,攸然是玉京。


               《水调歌头》          (宋)苏东坡

                    丙辰中秋,欢饮达旦。大醉,作此篇,兼怀子由。

                          明月几时有?把酒问青天。

                    不知天上宫阙,今夕是何年?

                    我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,

                    高处不胜寒!起舞弄清影,何似在人间?

                     转朱阁,低绮户,照无眠。

                    不应有恨,何事长向别时圆?

                    人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

                    但愿人长久,千里共婵娟。


                  中秋月             (宋)苏轼

                    暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘,

                    此生此夜不长好,明月明年何处看。


                  《太常引》               (宋)辛弃疾

                    一轮秋影转金波,飞镜又重磨。

                    把酒问姮娥:被白发欺人奈何!

                    乘风好去,长空万里,

                    直下看山河。斫去桂婆娑。人道是清光更多。


                  台湾民谣:            《中秋旅思》

                     孤影看分雁,千金念弊貂;故乡秋忆月,异国夜惊潮。

                    手未攀丹桂,以犹卷缘蕉;登楼悲作赋,西望海天遥。


                  《月夜思乡》

                    星稀月冷逸银河,万籁无声自啸歌;

                    何处关山家万里,夜来枨触客愁多。


                  《煎熬》

                    夜深沉,明月高挂天正中,寂无声;睡眼朦胧,

                    恍若梦中;生卧徘徊以不宁,故国家园萦脑中;

                    苦煎熬,归去成空,如焚王衷。

相关内容推荐内容
上一篇重阳诗篇-描写重阳节的诗作 下一篇仫佬族节日的禁忌

文化网热门内容推荐

推荐的文化专题

最新文章

最新推荐文章

中秋节诗词选-关于中秋节的诗-节日诗词
中秋节诗词选,写中秋节的诗词汇集:《中秋》……………《水调歌头..

节日信息推荐

节日图片 节日视频

民族民俗文化馆

 塔葬-藏族的丧葬习俗
   西藏,民俗,丧葬,葬俗塔葬塔葬藏族的丧葬习俗
 天葬-藏族的丧葬习俗
   西藏,民俗,丧葬,葬俗天葬天葬藏族的丧葬习俗
 土葬-藏族的丧葬习俗
   西藏,民俗,丧葬,葬俗土葬土葬藏族的丧葬习俗
 其他葬俗-藏族的丧葬
   西藏,民俗,丧葬,葬俗其他葬俗其他葬俗藏族的丧葬习俗
 藏族对死亡的诠释-藏
   藏族,民俗藏族对死亡的诠释藏族对死亡的诠释藏族的丧葬习俗